úvodreklamagrafikaweb designostatné službyreferencie
tlačoviny

• letáky, plagáty
• prospekty, katalógy, brožúry
• výročné správy
• manuály
• kalendáre
• vizitky, pozvánky, hlavičkové papiere ...

Doporučíme optimálny spôsob tlače v závislosti od požadovaného množstva.
AXIA, s.r.o.
Vrakunská 29
821 06 Bratislava 214
[mapa]

tel./fax: 02/45 24 89 39
e-mail: axia@axia.sk