úvodreklamagrafikaweb designostatné službyreferencie
fotografia

Potrebujete do reklamného materiálu alebo katalógu fotografiu nejakého produktu?

Fotografovanie produktov, objektov, prevádzok, personálu. Reklamná fotografia.
Používame klasickú aj digitálnu foto techniku.


AXIA, s.r.o.
Vrakunská 29
821 06 Bratislava 214
[mapa]

tel./fax: 02/45 24 89 39
e-mail: axia@axia.sk