úvodreklamagrafikaweb designostatné službyreferencie
inzercia

Navrhneme Vám mediálny plán, pútavú inzerciu a zabezpečíme reklamu v rôznych médiách.

• noviny a časopisy
• rozhlas
• televízia
• outdoorová reklama - bilboardy, citilighty, abribusy, ...
• reklama na internete

AXIA, s.r.o.
Vrakunská 29
821 06 Bratislava 214
[mapa]

tel./fax: 02/45 24 89 39
e-mail: axia@axia.sk