úvodreklamagrafikaweb designostatné službyreferencie
grafické návrhy

Tvorba začky - logo, logotyp, Corporate Idetnity spoločnosti. Výroba design manuálu spoločnosti.

Tvorba grafických návrhov a design tlačovín:
• firemné propagačné materiály - katalógy, letáky, produktové listy
• výročné správy
• inzeráty, bilboardy, citilighty, banery, atď.
• obaly, etikety výrobkov, booklety
• informačné nosiče
• firemné tlačoviny - vizitky, hlavičkové papiere, obálky, pozvánky, atď.


LOGÁ


TLAČOVINYAXIA, s.r.o.
Vrakunská 29
821 06 Bratislava 214
[mapa]

tel./fax: 02/45 24 89 39
e-mail: axia@axia.sk